null

Åbo stads museer

Språk Sökning
Suomeksi In English


UPPDATERING: Från och med 7.6 2021 krävs inte längre förhandsbokning för museibesök. Observera dock att besökarantalet kan begränsas vid behov. Redan bokade tider är giltiga. I fortsättningen kan förhandsbokning krävas för exempelvis guidade visningar och evenemang.ANVISNINGAR 

Nätförbindelsen är skyddad. Du behöver inte ett användarnamn eller lösenord för att göra sökningar, inköp och anmälningar.  

 

Tjänstens framsida 

På framsidan finns aktuell information om museets utbud. 

 

Program 

Du kan se och läsa om museernas hela programutbud under länken Museer - Produkter. Du kan göra sökningar i programmet utgående från museum, produktkategori (inträdesbiljett, guidningar, verkstäder, kurser, evenemang) och produktsortiment.    

 

Sök evenemang

Med funktionen ”sök evenemang” kan du leta efter program med hjälp av sökord (t.ex. museum, produktkategori, sortiment). 

 

Varukorg 

Lägg den produkt du önskar i varukorgen. Om du valde fel produkt kan du avlägsna den ur varukorgen genom att klicka på länken ”Avlägsna beställning” invid produkten. Du får alltid fram produkterna i din varukorg genom att klicka på ikonen Varukorg. I händelse av att evenemanget du önskar anmälda sig till är fullbokat, får du besked om eventuella reservplatser i din varukorg. 

Du kan välja flera produkter i din varukorg innan du sänder dina personuppgifter. Om du enbart gör en anmälan eller ett inköp för dig själv, välj de produkter du önskar i din varukorg och fyll i blanketten för personuppgifter. Klicka till sist på den gröna Sänd anmälan- knappen i varukorgens nedre kant. 


Du kan även anmäla andra personer utöver dig själv. Om du anmäler flera personer med samma varukorg, välj först produkterna för en person i nätsidan för varukorgen och fyll i blanketten för personuppgifter. Klicka därefter på den blåa Tillägg ny deltagare-knappen i varukorgens nedre kant. I sidan för varukorgen öppnas en ny blankett i vilken du fyller personuppgifterna för följande person du anmäler. Välj produkt/anmälan för den följande personen i den öppnade blanketten och fyll i blanketten. När du har anmält alla personer du önskar anmäla, kan du skicka in anmälningarna genom att klicka på den gröna Sänd anmälan- knappen. 

Om det är möjligt att anmäla flera personer på samma gång, kan du lägga till samma produkt i varukorgen flera gånger. Det är möjligt att lägga produkten i varukorgen ett flertal gånger ifall det med knapp går att öka antalet beställningar när produkten läggs i varukorgen. Om produkten enbart kan läggas i varukorgen en enda gång, måste personerna anmäla sig skilt för sig. 

Om flera personer anmäls samtidigt med samma varukorg, betalas varukorgens samtliga produkter av en gemensam betalare. Betalarens uppgifter behövs alltid då flera personer anmäls samtidigt. Då flera personer anmäls samtidigt sänds fakturan enbart till betalaren. 

 

Tidsgräns 

Du kan bevara produkterna i varukorgen under en bestämd tid. Skriv ner och skicka iväg personuppgifterna samt betala för produkterna innan denna tidsgräns löper ut. Du kan se tidens gång i webbikonen för varukorgen. 

 

Personuppgifter 

Fyll slutligen i blanketten för personuppgifter och skicka iväg uppgifterna. Anmälan görs alltid med deltagarens uppgifter. Tillse att e-postadressen är korrekt skriven eftersom bekräftelsemeddelandet sänds via e-post. Vi meddelar även om eventuella ändringar per e-post.  

 

Faktureringsuppgifter 

Faktureringsuppgifter fylls i enbart i händelse av att betalaren är en minderårig persons förmyndare eller ett företag. Då förmyndaren är betalare behövs förmyndarens fullständiga uppgifter inklusive personnummer. Då ett företag är betalare behöver vi företagets FO-nummer. 

 

Bekräftelse på anmälan 

Du får till slut en bekräftelse på din anmälan både på skärmen och i din e-post. Om du inte har en e-postadress, ber vi dig att skriva ut bekräftelsen eller ta vara på uppgifterna i den sista nätsidan. Om du inte har fått ett bekräftelsemeddelande per e-post, trots att du angav din e-postadress, kan det bero på ett fel i e-postadressen. Din anmälan är ändå mottagen. 

OBS! Bekräftelsen på anmälan fungerar som inträdesbiljett till evenemanget. Ta vänligen med dig bekräftelsen inför ditt besök och uppvisa den till museets biljettförsäljning när du kommer på plats.


Kontroll av anmälan och annullering 

Vi ber er att noggrant kontrollera er biljett och anmälan i samband med inköp och anmälan. Med anmälningsnumret kan du senare kontrollera din anmälan. I händelse av att museet har möjliggjort en annullering av anmälan via nätet, kan du annullera din biljett eller anmälan ifall det fortfarande finns tid kvar att annullera. Museet byter inte ut biljetter/anmälan till en annan och återbetalar inte pengarna.