Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenteri

Languages Sök
Suomeksi In English

1.Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig.

2. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

3. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

4. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

5. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 

Aktuellt

 • 0

  Haluatko sähköpostiisi tietoa tulevista koulutuksista?

  Termin: 9.11.2017 - 31.12.2020
  Anmälningstiden börjar: 9.11.2017 7:00
  Anmälningstiden slutar: 31.12.2020 22:55
  Antal platser: 500 Anmälda: 221 Lediga platser: 279
 • Online registration is not available

  Ensiapukurssi EA 1 (16 t)

  Lärare: SPR:n kouluttajat
  Termin: 1.1.2020 - 31.12.2020
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Online registration is not available

  Lumatikka 1-3 MOOC kurssit

  Termin: 31.8.2020 - 29.11.2020
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Lukumäärä ja kymmenjärjestelmä

  Plats: Kirkkotorin koulutuskeskus, pikku sali, Asemakatu 5
  Termin: 3.9.2020 - 3.9.2020
  Anmälningstiden börjar: 10.3.2020 0:00
  Anmälningstiden slutar: 1.9.2020 0:00
  Antal platser: 17 Anmälda: 0 Lediga platser: 17
 • Koulukuoro kuntoon

  Lärare: Maria Viitasaari
  Termin: 4.9.2020 - 2.10.2020
  Anmälningstiden börjar: 27.4.2020 0:00
  Anmälningstiden slutar: 2.9.2020 0:00
  Antal platser: 20 Anmälda: 0 Lediga platser: 20
 • Online registration is not available

  Ohjaaminen kasvatusyhteisöissä

  Termin: 10.9.2020 - 20.2.2021
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Mittaaminen ja geometria

  Plats: Kirkkotorin koulutuskeskus, pikku sali, Asemakatu 5
  Termin: 6.10.2020 - 6.10.2020
  Anmälningstiden börjar: 10.3.2020 0:00
  Anmälningstiden slutar: 30.9.2020 0:00
  Antal platser: 17 Anmälda: 0 Lediga platser: 17
 • 3

  Animaation tekeminen iPadilla ja optiset illuusiolelut

  Lärare: Antti Haaranen
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Videopaja (1.krs)
  Termin: 1.12.2020 - 1.12.2020
  Anmälningstiden börjar: 17.12.2019 2:00
  Anmälningstiden slutar: 30.11.2020 22:00
  Antal platser: 16 Anmälda: 1 Lediga platser: 15