Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenteri

Languages Sök
Suomeksi In English

1.Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig.

2. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

3. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

4. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

5. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 

Aktuellt

 • 8

  Kevään koulutusten markkinointikirje

  Termin: 14.2.2019 - 30.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 21.2.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 21.5.2019 0:00
  Antal platser: 100 Anmälda: 3 Lediga platser: 97
 • MOOC-verkkokurssi: Online registration is not available

  Tervetuloa opiskelemaan tekoälyn perusteita

  Termin: 15.2.2019 - 31.12.2019
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Yläkoulujen opettajille:

  MOK-ratkaisuja ja suunnittelua ensi lukuvuodelle

  Plats: Kirkkotorin koulutuskeskus, iso sali, Asemakatu 5
  Termin: 2.5.2019 - 2.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.4.2019 0:00
  Anmälningstiden slutar: 29.4.2019 0:00
  Antal platser: 30 Anmälda: 8 Lediga platser: 22