Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenteri

Languages Sök
Suomeksi In English

1.Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig.

2. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

3. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

4. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

5. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 

Aktuellt

 • 0

  Haluatko sähköpostiisi tietoa tulevista koulutuksista?

  plats: 
  Termin: 9.11.2017 - 31.3.2018
  Anmälningstiden börjar: 9.11.2017 7:00:00
  Anmälningstiden slutar: 31.3.2018 22:55:00
  Antal platser: 500 Anmälda: 19 Lediga platser: 481
 • 10

  Kokemusluento aspergerin oireyhtymästä

  plats: 
  Termin: 23.11.2017 - 23.11.2017
  Anmälningstiden börjar: 19.10.2017 9:00:00
  Anmälningstiden slutar: 23.11.2017 9:00:00
  Antal platser: 25 Anmälda: 24 Lediga platser: 1
 • 8

  Yrittäjyyskasvatuksen ideariihi

  plats: 
  Termin: 24.11.2017 - 24.11.2017
  Anmälningstiden börjar: 16.10.2017 18:00:00
  Anmälningstiden slutar: 21.11.2017 15:00:00
  Antal platser: 20 Anmälda: 15 Lediga platser: 5
 • 0

  Tiimikoulutus

  plats: 
  Termin: 6.2.2018 - 9.3.2018
  Anmälningstiden börjar: 1.9.2017 9:00:00
  Anmälningstiden slutar: 5.2.2018 16:00:00
  Antal platser: 15 Anmälda: 4 Lediga platser: 11
 • 8

  Arkkitehtuurikasvatuksen löytölaatikko

  plats: 
  Termin: 20.2.2018 - 20.2.2018
  Anmälningstiden börjar: 29.6.2017 9:00:00
  Anmälningstiden slutar: 22.2.2018 19:00:00
  Antal platser: 20 Anmälda: 7 Lediga platser: 13