Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenteri

Languages Sök
Suomeksi In English

1.Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig.

2. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

3. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

4. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

5. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 

Aktuellt

 • Verkkokursseja ja luentotallenteita Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

  Positiivisen pedagogian verkkokursseja

  Termin: 29.1.2018 - 31.5.2018
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Ope-TET Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

  - Miltä työelämä näyttää tänä päivänä?

  Termin: 8.2.2018 - 21.12.2018
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • VESO-KOULUTUS - TILAA OMALLE KOULULLESI Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

  Useita teemoja

  Termin: 12.2.2018 - 20.12.2018
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • TUTUSTU KEVÄÄN KOULUTUKSIIN Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

  TÄÄLTÄ NÄET KOULUTUKSET LISTAUKSENA

  Termin: 9.4.2018 - 15.6.2018
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Eteläinen alue:

  Positiivisen pedagogian koulutus (kaikki alueet)

  Plats: Oulunsalo-talo, Mäntypellonpolku 10
  Termin: 24.5.2018 - 24.5.2018
  Anmälningstiden börjar: 6.4.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 22.5.2018 0:00:00
  Antal platser: 200 Anmälda: 64 Lediga platser: 136
 • Verkkoluento:

  Positiivisen pedagogian kurssi

  Plats: Verkkoyhteydellä
  Termin: 24.5.2018 - 24.5.2018
  Anmälningstiden börjar: 7.5.2018 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 22.5.2018 0:00:00
  Antal platser: 300 Anmälda: 12 Lediga platser: 288
 • Veso-koulutus

  Johdatus elämäntaito-opetukseen ja positiiviseen pedagogiikkaan

  Plats: Paikka varmistuu lähempänä ajankohtaa
  Termin: 14.9.2018 - 15.9.2018
  Anmälningstiden börjar: 2.2.2018 7:00:00
  Anmälningstiden slutar: 6.9.2018 22:00:00
  Antal platser: 30 Anmälda: 30 På reservplats: 2