Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenteri

Languages Sök
Suomeksi In English

1.Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig.

2. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

3. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

4. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

5. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 

Aktuellt

 • VESO-KOULUTUS - TILAA OMALLE KOULULLESI Online registration is not available

  Useita teemoja

  Termin: 12.2.2018 - 20.12.2018
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Tule tutustumaan paikan päällä: Online registration is not available

  yhteisopettajuuden arjen helmiä

  Termin: 30.5.2018 - 24.5.2019
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Studia Generalia: Online registration is not available

  luentotallenteita metsäteemalla

  Termin: 27.7.2018 - 28.12.2018
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Luentotallenteita englanniksi: Online registration is not available

  Online Universities / Open education database

  Termin: 31.7.2018 - 31.5.2019
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Tilaa koulullesi: Online registration is not available

  tutoreiden työpaja

  Termin: 31.8.2018 - 30.12.2018
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Studia generalia: Online registration is not available

  verkkoluentoja teemalla toden näköinen tieto

  Termin: 2.10.2018 - 30.12.2018
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • 10

  Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa

  Lärare: Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti
  Plats: Ouluhallin 2. koulutustila Ouluhallintie 20 90130 Oulu
  Termin: 11.2.2019 - 11.2.2019
  Anmälningstiden börjar: 4.12.2018 10:30:00
  Anmälningstiden slutar: 6.2.2019 22:00:00
  Antal platser: 50 Anmälda: 21 Lediga platser: 29
 • Hyvän mielen koulu: Online registration is not available

  koulutus yläkoululaisen mielenterveyden edistämiseen

  Plats: Paikka vahvistetaan lähempänä tilaisuutta
  Termin: 11.2.2019 - 12.2.2019
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Hätäensiapukurssi 19.2. aamupäivä

  Lasten ja nuorten hätäensiapu (4 tuntia)

  Lärare: Päivi Pohjola
  Termin: 19.2.2019 - 19.2.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.10.2018 7:00:00
  Anmälningstiden slutar: 13.2.2019 7:00:00
  Antal platser: 15 Anmälda: 15 På reservplats: 1
 • Hätäensiapukurssi 19.2. iltapäivä

  Lasten ja nuorten hätäensiapu (4 tuntia)

  Lärare: Päivi Pohjola
  Termin: 19.2.2019 - 19.2.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.10.2018 7:00:00
  Anmälningstiden slutar: 15.2.2019 7:00:00
  Antal platser: 15 Anmälda: 15 På reservplats: 3
 • Hätäensiapukurssi 2.4. aamupäivä

  Lasten ja nuorten hätäensiapu (4 tuntia)

  Lärare: Päivi Pohjola
  Termin: 2.4.2019 - 2.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.10.2018 7:00:00
  Anmälningstiden slutar: 26.3.2019 7:00:00
  Antal platser: 15 Anmälda: 4 Lediga platser: 11
 • Hätäensiapukurssi 2.4. iltapäivä

  Lasten ja nuorten hätäensiapu (4 tuntia)

  Lärare: Päivi Pohjola
  Termin: 2.4.2019 - 2.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.10.2018 7:00:00
  Anmälningstiden slutar: 27.3.2019 7:00:00
  Antal platser: 15 Anmälda: 13 Lediga platser: 2
 • 10

  Varhaisen kielenkehityksen tuki varhaiskasvatuksessa

  Lärare: Lastentarhanopettajat Minna Matilainen ja Saila Kalaja
  Plats: Kangaspuiston päiväkodin salissa, Valtatie 35 90500 Oulu
  Termin: 4.4.2019 - 4.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 30.11.2018 10:00:00
  Anmälningstiden slutar: 25.3.2019 22:00:00
  Antal platser: 40 Anmälda: 2 Lediga platser: 38