Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenteri

Languages Sök
Suomeksi In English

1.Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig.

2. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

3. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

4. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

5. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 

Aktuellt

 • 3

  Yhdessä ja erikseen – koulun ja kirjaston kehittämispäivä

  plats: 
  Termin: 28.9.2017 - 28.9.2017
  Anmälningstiden börjar: 30.8.2017 14:06:00
  Anmälningstiden slutar: 21.9.2017 16:00:00
  Antal platser: 165 Anmälda: 65 Lediga platser: 100
 • 0

  Toiminnallista matikkaa koulunkäynninohjaajille (keskinen alue)

  plats: 
  Termin: 28.9.2017 - 28.9.2017
  Anmälningstiden börjar: 28.6.2017 16:00:00
  Anmälningstiden slutar: 26.9.2017 16:00:00
  Antal platser: 20 Anmälda: 1 Lediga platser: 19
 • 8

  Monialainen oppimiskokonaisuus: Muotoilulla monialaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

  plats: 
  Termin: 1.10.2017 - 8.10.2017
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • 0

  Luonnontieteellisten taikatemppujen työpaja, 14 paikkaa!

  plats: 
  Termin: 5.10.2017 - 5.10.2017
  Anmälningstiden börjar: 14.9.2017 8:00:00
  Anmälningstiden slutar: 29.9.2017 16:00:00
  Antal platser: 14 Anmälda: 11 Lediga platser: 3
 • 10

  Peda-päivä - erityisvahvuuksia tukeva opetus

  plats: 
  Termin: 19.10.2017 - 19.10.2017
  Anmälningstiden börjar: 11.9.2017 9:00:00
  Anmälningstiden slutar: 16.10.2017 16:00:00
  Antal platser: 120 Anmälda: 16 Lediga platser: 104
 • Sytyke - innovaattoriohjelma palveluiden kehittäjille!

  plats: Toimipaikka avoin
  Termin: 30.10.2017 - 30.10.2017
  Anmälningstiden börjar: 14.9.2017 0:00:00
  Anmälningstiden slutar: 23.10.2017 23:59:00
  Antal platser: 12 Anmälda: 2 Lediga platser: 10