Kulttuuritalo Valve

Languages Sök
Suomeksi In English

1.Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig.

2. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

3. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

4. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

5. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 

Aktuellt

 • 1110120S

  Elokuvaklubi Pikseli, keskiviikko (10-12-vuotiaat)

  Kursavgift: 65,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 26.8.2020 - 18.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.8.2020 22:55
  Antal platser: 14 Anmälda: 7 Lediga platser: 7
 • 1110220S

  Elokuvaklubi Pikseli, torstai (10-12-vuotiaat)

  Kursavgift: 65,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 27.8.2020 - 19.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.8.2020 22:55
  Antal platser: 14 Anmälda: 13 Lediga platser: 1
 • 1110320S

  Elokuvaklubi Kipinä, maanantai (13-15-vuotiaat)

  Kursavgift: 75,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 24.8.2020 - 16.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.8.2020 22:55
  Antal platser: 14 Anmälda: 12 Lediga platser: 2
 • 1110420S

  Elokuvaklubi Kolina, tiistai (16-20 -vuotiaat)

  Kursavgift: 75,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 1.9.2020 - 17.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.8.2020 22:55
  Antal platser: 8 Anmälda: 4 Lediga platser: 4
 • 1110520S

  Animaatioklubi Vilinä, keskiviikko (10-12-vuotiaat)

  Kursavgift: 65,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 26.8.2020 - 18.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.8.2020 22:55
  Antal platser: 8 Anmälda: 3 Lediga platser: 5
 • 1110620S

  Animaatioklubi Vilinä, torstai (7-9 -vuotiaat)

  Kursavgift: 55,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 27.8.2020 - 19.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.8.2020 22:55
  Antal platser: 12 Anmälda: 7 Lediga platser: 5
 • 1111020S

  Animaatioklubi Kiiminki (10-12-vuotiaat)

  Kursavgift: 65,00 €
  Plats: Syke-talo, Kiiminki, Kirjastokuja 1, 90900 Kiiminki
  Termin: 27.8.2020 - 19.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.8.2020 22:55
  Antal platser: 8 Anmälda: 2 Lediga platser: 6
 • 1111120S

  Erityislasten ja -nuorten animaatiokerho: Tuhatta ja sataa (yli 12 vuotiaille)

  Kursavgift: 55,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 29.8.2020 - 14.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.8.2020 22:55
  Antal platser: 6 Anmälda: 4 Lediga platser: 2
 • 1210120S

  UUSI vauvasanataidekerho (v. 2020 syntyneet)

  Kursavgift: 40,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 28.8.2020 - 27.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 10 Anmälda: 4 Lediga platser: 6
 • 1210220S

  1-vuotiaiden sanataidekerho (v. 2019 syntyneet)

  Kursavgift: 40,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 28.8.2020 - 27.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 12 Anmälda: 12 På reservplats: 1
 • 1210520S

  2-3-vuotiaiden sanataidekerho

  Kursavgift: 40,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 29.8.2020 - 28.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 12 Anmälda: 11 Lediga platser: 1
 • 1210620S

  3-vuotiaiden sanataidekerho

  Kursavgift: 40,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 29.8.2020 - 28.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 12 Anmälda: 11 Lediga platser: 1
 • 1210720S

  4-vuotiaiden sanataidekerho

  Kursavgift: 40,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 29.8.2020 - 28.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 12 Anmälda: 7 Lediga platser: 5
 • 1210820S

  5-vuotiaiden sanataidekerho

  Kursavgift: 55,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 8.9.2020 - 1.12.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 12 Anmälda: 12 På reservplats: 0
 • 1211020S

  6-vuotiaiden sanataidekerho

  Kursavgift: 55,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 2.9.2020 - 25.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 12 Anmälda: 10 Lediga platser: 2
 • 1211120S

  7-10-vuotiaiden sanataideryhmä

  Kursavgift: 65,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 2.9.2020 - 25.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 12 Anmälda: 9 Lediga platser: 3
 • 1211220S

  10-11-vuotiaiden sanataideryhmä

  Kursavgift: 65,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 3.9.2020 - 26.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 15 Anmälda: 11 Lediga platser: 4
 • 1211320S

  12-15-vuotiaiden sanataideryhmä

  Kursavgift: 80,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 1.9.2020 - 24.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 15 Anmälda: 14 Lediga platser: 1
 • 1211420S

  Sanataideryhmä Siivekkäät 14-17-vuotiaille

  Kursavgift: 80,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 3.9.2020 - 26.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 15 Anmälda: 10 Lediga platser: 5
 • 1211520S

  Heimo - sanataideklubi aikuisille

  Kursavgift: 70,00 €
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 14.9.2020 - 7.12.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 15 Anmälda: 1 Lediga platser: 14
 • 1211620S

  Uusi sanataiteellinen roolipeliryhmä 9-11-vuotiaille

  Kursavgift: 80,00 €
  Plats: Hintan koulu, Valjastie 19, 90650 Oulu
  Termin: 9.9.2020 - 25.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 12 Anmälda: 0 Lediga platser: 12
 • 1211720S

  Sanataiteellinen roolipeliryhmä 12-15-vuotiaille

  Kursavgift: 80,00 €
  Plats: Hintan koulu, Valjastie 19, 90650 Oulu
  Termin: 9.9.2020 - 25.11.2020
  Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 31.10.2020 2:00
  Antal platser: 12 Anmälda: 7 Lediga platser: 5
 • 1310120S

  Hopeakorumuotoilijat 1

  Kursavgift: 77,00 €
  Lärare: Annukka Pitkänen
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 11.8.2020 - 15.12.2020
  Anmälningstiden börjar: 8.5.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 16.8.2020 22:55
  Antal platser: 12 Anmälda: 9 Lediga platser: 3
 • 1310220S

  Hopeakorumuotoilijat 2

  Kursavgift: 77,00 €
  Lärare: Annukka Pitkänen
  Plats: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu
  Termin: 18.8.2020 - 8.12.2020
  Anmälningstiden börjar: 8.5.2020 9:00
  Anmälningstiden slutar: 23.8.2020 22:55
  Antal platser: 12 Anmälda: 10 Lediga platser: 2