Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenteri

Kielet Haku
På svenska In English

Pedapäivä - käytäntö ja tutkimus kohtaavat, teemana hyvinvointi

Kantavana teemana hyvinvointi, sekä tutkimuksen ja arjen käytänteiden kohtaaminen

Ohjelma

 • Tilaisuuden avaus: perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori, Oulun kaupunki, koulutusdekaani Sari Harmoinen, Oulun yliopisto
 • Kahvit, ständeillä kentän toimijoiden hyviä toimintamalleja sekä uutta tutkimustietoa
 • Työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen, Niko ja Makke Leppänen: Itsensä johtaminen ja oman suorituksen johtaminen, ajattelun ja asenteen johtaminen sekä työyhteisön johtaminen, organisaation kulttuurin kehittäminen. Makke Leppänen (PsyM) on Suomen johtavia asiantuntijoita valmentavan psykologian alalla. Hän on ihmisten motivoinnin ja organisaation mindsetin ja asenteen johtamisen asiantuntija.  
 • Ajankohtaista tietoa kasvatus- ja opetusalan tutkimuksesta, oppimisen säätelyn uutta tutkimusta erityisesti motivaation ja emootion näkökulmista, Kristiina Mänty, Oulun yliopisto
 • Ständit sekä hyvinvoinnin kuplia ja vaahtokarkkeja
 • Tunnetaidot työyhteisössä ja tunnejohtaminen, Iida Mäkikallio

STÄNDIT:

 • Erilaiset voimavaratekijät edistämässä työn imun kokemista, Heli Kiema-Junes. Ständillä keskustellaan erilaisista voimavaratekijöistä, joilla omaa työn imun kokemusta voi edistää ja toisaalta miten uupumisriskin kehittymistä voi ennaltaehkäistä.
 • HOHTO-hanke, Riikka Sirkko. Hohto-hankkeessa vahvistetaan yhteisöllisen työskentelyn ja koulutuksen avulla yliopistojen opettajankouluttajien ammatillista ja pedagogista osaamista sekä tuetaan kaikkien oppijoiden oppimista ja hyvinvointia.
 • KAARO-hankeVeera Melander ja Ella Wilén. Tule tutustumaan arviointihankkeessa opettajille tuotettuihin materiaaleihin.
 • Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssäSusanna Kaitera. Hankeen tavoitteena on lisätä opettajien digipedagogista osaamista, tukea hyvinvointia monimuotoisissa työympäristöissä sekä antaa eväitä oppimisen taitojen kehittämiseen. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke tarjoaa täydennyskoulutusta Pohjois-Pohjanmaalla työskenteleville opettajille. Neliosainen koulutus sisältää asiantuntijaluentoja, työpajoja ja työskentelyä DigiCampus-oppimisympäristössä. Lisäksi hanke tuottaa materiaaleja ammatillisen kehittymisen tueksi. Hankkeen toteutuksesta vastaa Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET). 
 • Yhteisopettajuutta arkeen! Marjut Kokko. Ständillä mukana opettajia jakamassa kokemuksia yhteisopettajuudesta. 
 • Arvioinnin arkisia sähköisiä työkalujaSanna Mäkelä ja Marjo Määttä. Ständillä voit tutustua erilaisiin esimerkkeihin opettajan työssä hyviksi osoittautuneista arviointikäytänteistä. 
 • STEAM-käsikirja, Paula Vorne. Viime lukuvuonna STEAM in Oulu -verkostolle tehtiin palvelumuotoilutyö, jonka lopputuotoksena julkaistiin STEAM in Oulu -käsikirja. Käsikirjan avulla voit tutustua STEAMiin syvemmin ja saada vinkkiä STEAM-toiminnan käynnistämiseen omassa yksikössäsi. Tervetuloa tutustumaan huikeaan käsikirjaan tarkemmin! 
 • Hyvinvoinnin edistäminen Pateniemen koulussa, Meri Aatsinki-Hämäläinen. Ständillä pääset tutustumaan Pateniemen koulun kehittyvään hyvinvointivuosikelloon sekä 6.-7.-luokkien vahvuuspohjaiseen nivelvaihekeskustkusteluun.
 • Kellosta maailmalle. Ständillä esitellään Kellon koulun hyvinvointipolkua “Kellosta maailmalle”.
 • Heikinharjun Luontokoto, Anu Lassuri ja Anne Ylitalo. Heikinharjun Luontokoto on Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen luontokasvatuksen- ja STEAMin kehittämisyksikkö. Luontokoto kehittää ja tukee varhaiskasvatuksen kestävän tulevaisuuden opinpolun mukaista luontokasvatuksen toimintaa. Toiminnassa luontokasvatus ja STEAM-pedagogiikka kulkevat rinnakkain. Luontokasvatusta syvennetään STEAM-pedagogiikan ja -välineistön avulla.
 • Iloa ja intoa Oivaltamosta, Hanna Lassila. Oulun STEAM-opinpolkua on kehitetty viime vuosina perusopetuksen puolella ja Intoa ja iloa Oivaltamosta hankkeen tavoitteena on ulottaa tämä polku alkamaan jo varhaiskasvatuksesta. Tule tutustumaan tarkemmin Intoa ja iloa Oivaltamosta -hankkeen toimintaan!
 • Turvallinen Oulu -materiaalit työn tueksi, Satu-Maaria Toppinen. Ständillä esitellään Oulun tunne- ja turvataitokasvatuksen mallia sekä materiaaleja. 
 • Pienet tuetut askeleet - mitä on yhteisopettajuus varhaiskasvatuksen kontekstissa? Virpi Louhela-Risteelä, Elina Viljamaa 
 • Yleisen tuen tukikeinojen vahvistaminen – mentoriopettajien toiminta Oulussa, Liisa Järvenpää
 • Politiikkakoulu vahvistamassa osallisuustoimintaa: Noora Mäkinen & Satu Kurvinen, aiheina mm. lasten ja nuorten osallisuudesta Politiikkakoulun aikana hankittu tutkimustieto ja sen soveltaminen käytäntöön koulutusten, päättäjävierailuiden ja erilaisten tapahtumien yms. muodossa.
 • pelikasvatusta nuorisotyössä: Maria Orrenmaa / Mika Koivuranta & pelitilan ohjaaja.
 • Yhdenvertaisuutta tukemassa: Sakari Lind ja Maarit Pekkala, aiheena mm. sukupuolen moninaisuuden tutkimus ja sen mukainen toiminta yhdenvertaisuuden edistämiseksi nuorisotyössä esim. sateenkaarinuorten illoissa.
 • DigiOne, DigiOne-hankkeessa rakennetaa kansallista koulutuksen digitaalista palvelualustaa ja sen ympärille luodaan koulutuksen ekosysteemi. Hankkeessa on mukana, Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä
  Kuntien Tiera. Hankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen palvelualusta, jonka avulla parannetaan oppimista ja hyvinvointia sekä tuotetaan tehokkaasti laadukkaita koulutuksen palveluita. Digitaaliselle palvelualustalle kootaan kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi.
 • Mahdollisuuksien matematiikkaa, Oulun  Matikkamaan toimintaa esittelemässä Janne Junttila, Tytti Nissilä, Iida  Törmänen ja Terhi Juuso. Tervetuloa kuulemaan tulevista koulutuksista  sekä saamaan ideoita matematiikan opettamiseen ja matematiikan taitojen tukemiseen. Riikka Palkki ja Dimitri Tuomela avaavat Joustavan  matemaattisen ajattelun ja arkimatematiikan havainnoimisen merkitystä.  Tervetuloa tutustumaan OPH:n maksuttomiin ja tutkimuspohjaisiin  JoMa-koulutuksiin! Lasten  Matematiikkasatukirjailija Ritva Kokkola tavattavissa ständillä. Tule  tutustumaan Anskun ja Armaan seikkailuihin matematiikan maailmassa.
 • Ylikiimingin koulun hyvinvointipolku, Jenna Kuoppala ja Birgitta Uhre-Korpiranta. Tervetuloa ständille tutustumaan Ylikiimingin koulun kehittämään oppilaiden hyvinvointipolkuun!


Paikkana Oulun yliopisto, Tellus-tila (karttaohje)


Lisätietoa: minna.hellsten@ouka.fi, marjo.l.immonen@ouka.fi, katri.koivu@oulu.fiPaikkatilanne: Osallistujamaksimi 100, Ilmoittautuneita 100, Varalla 2, Vapaita paikkoja 0

Paikka:

Päivä ja kello: To: 13.00 - 16.00

Aika: 20.10.2022 - 20.10.2022

Ilmoittautuminen alkaa: 10.8.2022 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 12.10.2022 0.00

Näytä ryhmän kalenteri

Lisää ryhmä omaan kalenteriisi

Näytä muut samankaltaiset ryhmät

1
Ilmoittaudu varalle