Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenteri

Kielet Haku
På svenska In English

8 Arkkitehtuurikasvatuksen löytölaatikko

Tule oppimaan arkkitehtuurikasvatuksesta ja Löytölaatikko- projektista, sekä oppimaan, miten sitä voisi hyödyntää eri oppiaineiden sisällä ja niitä yhdistäen. 

Arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön liittyvät teemat esiintyvät perusopetuksen perusteissa: 

- useiden eri oppiaineiden sisällöissä
- selväsanaisimmin ympäristöopin, maantiedon, kuvataiteen ja käsityön kuvauksissa
- aihetta voisi käsitellä luontevasti muidenkin oppiaineiden, esimerkiksi yhteiskuntaopin, musiikin ja matemaattisten aineiden sisältönä
- laaja-alaisista osaamisalueista monilukutaito: monilukutaitoon liittyy keskeisesti visuaalinen kulttuuri, eli voidaan puhua myös visuaalisesta lukutaidosta monilukutaidon sisällä. 

Kurssin jälkeen opettaja osaa tukea oppilasta tulkitsemaan monimuotoista ympäristöämme ja kuvailemaan sitä sanallisesti, kuvallisesti, auditiivisesti, numeerisesti sekä symbolijärjestelmien avulla ilmaistua tietoa.

Helsingin Arkkitehtuurimuseo, Lapinlahden Lastu (lasten- ja nuorten ympäristö- ja kulttuurikoulu) ja Oulun yliopisto tekivät yhteistyössä projektin, jonka tuloksena syntyi kiertävä näyttely ja opetusmateriaalipaketti. Lisätietoja koulutuksesta saat sähköpostitse pia.leppanen-keranen@eduouka.fi tai soittamalla 044 703 9105 ja Löytölaatikko projektista löydät lisää osoitteesta: http://www.mfa.fi/arkkitehtuurinloytolaatikko

Opettaja: Pia Leppänen-Keränen, taide- ja taitoaineiden opettaja, TaM ja KM (Lo)

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, Ilmoittautuneita 5, Vapaita paikkoja 15

Opetuspaikka: Päivitetään lähempänä

Päivä ja kello: Ti: 13.00 - 15.30

Aika: 20.2.2018 - 20.2.2018

Ilmoittautuminen alkaa: 29.6.2017 9:00:00

Ilmoittaudu viimeistään: 22.9.2017 16:00:00

Näytä ryhmän kalenteri

Lisää ryhmä omaan kalenteriisi

Näytä muut samankaltaiset ryhmät