Oulun taidekoulu

Kielet Haku
På svenska In English

IImoittautuminen 

Oulun taidekoulun kevätlukukauden 

vapaille hajapaikoille 12.12.2023 – 07.01.2024


Luethan alla olevat ohjeet huolellisesti ennen ilmoittautumista.


Monitaiteinen Oulun taidekoulu ja taiteen perusopetus

Monialaisena taiteen oppilaitoksena Oulun taidekoulun tehtävänä on kannustaa taiteen kentän laaja-alaiseen ymmärtämiseen monialaisena kokonaisuutena ja kehittää taiteiden välistä yhteistyötä. Taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle Suomessa. Kehittämistyötä Oulun taidekoulussa toteutetaan yhteistyössä taiteenperusopetuksen jäsenliittojen ja useiden yhteistyökumppaneiden kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti 3–21-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetusta annetaan yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti,  päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden  suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja  elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle  ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua taiteenalojen  ammatilliseen koulutukseen. Taiteen perusopetusta järjestetään noin 250 kunnassa eri puolilla maata ja opetusta on tarjolla noin 80% Suomen kunnista.

Mitä voin opiskella?

Monitaiteisessa Oulun taidekoulussa sinulla on mahdollista opiskella seitsemällä (7) eri taiteenalalla:

 • Kuvataide
 • Mediataide (animaatio ja sarjakuva)
 • Monialainen kuvataide (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö)
 • Sirkustaide
 • Tanssitaide (eri tyylilajit ja tekniikat)
 • Teatteritaide

Nuorimmat oppilaat voivat aloittaa suosituissa 3–9-vuotiaille suunnatuissa monitaideryhmissä ja lastentanssissa:

 • Seikkailusirkus
 • Tarinataide ja (Art And Tales)
 • Taidekimara
 • Lastentanssi
 • Tanssimix

Ilmoittautuminen ja hakeutumisen ajankohdat

Oulun   taidekoulun ryhmiin ilmoittaudutaan sähköistä ilmoittautumispalvelua   käyttäen ja se on avoinna vain ennakkoon ilmoitettuina ajankohtina:

 • Varsinainen ilmoittautuminen toukokuussa 19.5.-28.5.2023
 • Jatkoilmoittautuminen elokuussa (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
 • Joulu-tammikuussa ilmoittautuminen kevätlukukauden vapaille hajapaikoille (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Miten sähköinen ilmoittautuminen toimii ja mitä on hyvä tietää?

Palvelu   toimii samalla tavalla kuin mikä tahansa verkkokauppa, jossa siirrät   kaikki haluamasi tuotteet yhden ilmoittautujan osalta (tässä  tapauksessa  ryhmän/taideaineen) ostoskoriin ja lopuksi täytät  osallistujan ja  maksajan perustiedot. Lukukausimaksu veloitetaan  ilmoittautumisen  yhteydessä jäljempänä olevaa poikkeusta lukuun  ottamatta.

Tärkeää!Mikäli olet ilmoittautumassa useampaan tanssi- tai sirkusryhmään:

Ilmoittaudu    haluamiisi ryhmiin, jätä maksutapahtuma verkkokaupassa kesken ja ole   yhteydessä hallintosihteeri: laura.orava@ouka.fi, jotta saat laskun    oikean suuruisena.

Ilmoittautumisjärjestys ja muut käytännöt

Ryhmien   vapaina olevat paikat päivittyvät reaaliaikaisesti ja on mahdollista,   että ryhmän täyttyessä nopeasti saat ryhmästä varasijan.

 • Aina   kannattaa pitää kiinni varasijasta! Mikäli ilmoittautujia tulee   tavallista enemmän, pyrimme perustamaan mahdollisuuksien mukaan uusia   aloittavia ryhmiä.
 • Osallistumispaikasta tai mahdollisesta varasijasta saat aina vahvistuksen sähköpostiisi.

Täytä tarvittaessa molempien huoltajien tiedot

Molempia   huoltajia tai muita tiedonsaantioikeuden omaavia tarvitaan kodin ja   koulun välisessä viestinnässä. Lähetämme yllättävät tuntien   peruuntumiset aina tekstiviestillä, tiedotamme sähköpostilla oppilaiden   esityspäivistä, tapahtumista ja niin edelleen.

Voinko hakea mihin ryhmään tahansa?

Joihinkin edistyneempiin ryhmiin pääseminen vaatii aina aikaisempaa kokemusta:

 • Tanssin ja sirkuksen jatkoryhmiin pääseminen vaatii aina aikaisempaa kokemusta tai taustaa, missä tapauksessa menet aina automaattisesti varasijalle. Linjan vastaava opettaja ottaa sinuun myöhemmin henkilökohtaisesti yhteyttä parhaan aloituspaikan löytämiseksi.

Noudata annettuja ikäryhmiä

Olemme   erityisen tarkkoja ryhmiin ilmoittautuneiden oppilaiden ikäjakaumasta.   Taiteen perusopetuksen etenevän opetussuunnitelman mukaisesti  tarjoamme  ryhmät ensin jatkaville oppilaille, minkä vuoksi kaikista  ryhmistä ei  aina löydy hakijan ikää vastaavaa ryhmää. Saattaa olla,  että joistain  taideaineesta on tarjolla vain yksi ikäryhmä, mutta lisää  perustetaan  mikäli ilmoittautujia on tarpeeksi.

 • Varhaisiän opintoja (3–6-vuotiaille) on tarjolla lisää monitaiteellisten ryhmien alla.
 • Pidätämme itsellämme oikeuden perua tai tehdä muutoksia hakemukseesi, mikäli oppilaan ikä poikkeaa hakemastasi ryhmästä.
 • Oppilas   voidaan ilmoittaa tarvittaessa omaa ikäänsä alempaan ikäryhmään (esim.   aikataulun vuoksi), mutta ei koskaan ylempään; poikkeuksena opettajan   tunnilla tekemä arviointi oppilaan kyvyistä esim. tanssin tai sirkuksen   osalta.

Jos mietit soveltuvuuttasi johonkin ryhmään tai   jokin muu asia arveluttaa, ota yhteyttä linjojen vastaaviin opettajiin   tai taidekoulun hallintosihteeriin. Haluamme etsiä sinulle parhaimman   mahdollisen aloituspaikan. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät ohjeen   loppuosasta ja taidekoulun kotisivuilta.

Maksupe­rusteet ja hinnasto

lmoittautuessa hyväksyt Oulun taidekoulun lukukausimaksut, jotka perustuvat voimassa oleviin maksuperusteisiin. Voit tutustua Oulun taidekoulun maksuperusteisiin tästä linkistä.

 • Uusien   oppilaiden osallistumismaksu syyslukukaudelta peritään sähköisen   ilmoittautumisen yhteydessä; poikkeuksena edellä mainittu useampi   tanssi-  tai sirkusryhmä.
 • Maksulinkit kevätlukukauden lukukausimaksuista lähetetään huoltajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tammikuussa.

Alennukset

 • Oulun   taidekoulussa on käytössä sisaralennus sisaralennus, jonka saa  laskulle  ilmoittamalla lukuvuonna ilmoittettujen lasten nimet  sähköpostilla  hallintosihteerille laura.orava@ouka.fi

Tarvittavat luvat ja suostumukset

 • Oulun   taidekoulun monitaiteellista toimintaa dokumentoidaan monin eri  tavoin.  Toiminnan luonteeseen kuuluvat kolmen taidelinjan omat ja  yhteiset  esitys-, näyttely- ja tapahtumatuotannot sekä taidekoulun   julkaisutoiminta. Ilmoittautumisen yhteydessä kysymme tätä toimintaa   varten erilaisia lupia ja suostumuksia, joita ovat: nimen julkaisulupa,   teosten käyttö- ja julkaisulupa sekä valokuvaus- ja julkaisulupa. Voit   milloin tahansa muuttaa antamaasi suostumusta tai peruuttaa sen  kokonaan  ottamalla yhteyttä Oulun taidekoulun toimistoon.
 • Tutustu Oulun taidekoulun lupia ja suostumuksia koskeviin asiakirjoihin huolellisesti tästä linkistä.

Paikan peruminen

Mikäli   joudut peruuttamaan paikan ennen syyslukukauden alkua, ilmoita siitä   Oulun taidekoulun hallintosihteerille hyvissä ajoin, jolloin hyvitämme   maksetun lukukausimaksun.

 • Muista, että vapaita paikkoja   kuhunkin ryhmään on rajoitetusti ja paikkatilanne saattaa vaikuttaa   kokonaisen ryhmän muodostumiseen. Siksi on tärkeää ilmoittaa paikan   peruutuksesta mahdollisimman pian.
 • Mikäli oppilas keskeyttää   ryhmän kesken lukuvuoden, siitäkin täytyy tehdä ilmoitus Oulun   taidekoulun toimistoon laura.orava@ouka.fi .
 • Lukukausimaksua voidaan hyvittää ainoastaan paikkakunnalta muuton tai yli kuukauden kestävän sairausloman vuoksi.

Lukuvuoden lukujärjestys

Uusi lukujärjestys ja lopullinen aikataulu julkaistaan kesäkuun aikana. Voi tutustua Oulun taidekoulun nykyiseen ja tulevaan lukujärjestykseen tästä linkistä.

 • Pidätämme itsellämme oikeuden mahdollisiin lukuvuoden aikana tapahtuviin muutoksiin.

Yhteystiedot

Rehtori
Mia Lappalainen
mia.lappalainen@ouka.fi
044 703 9213

Hallintosihteeri
tiedustelut, laskutus ja oppilashallinnolliset asiat
Laura Orava
laura.orava@ouka.fi
044 703 9942

Linjojen vastaavat opettajat:

Esittävä taide
Anna Myllylä
anna.myllyla@eduouka.fi
040 184 1758

Tanssitaide
Miina Kansanniva
miina.kansanniva@eduouka.fi
0405893647

Visuaalinen taide
Päivi Paakinaho
paivi.paakinaho@eduouka.fi
040 628 8909

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Oppilaitos    voi  henkilötietolain (523/99) 13 § perusteella käsitellä opiskelijan     henkilötunnusta. Henkilötunnus on tarpeen opiskelijan  yksiselitteisessä    yksilöinnissä, jota tarvitaan opiskelijan ja  oppilaitoksen oikeuksien   sekä velvollisuuksien toteuttamiseksi (mm.  opetuksen järjestäminen,  tutkinnot, todistukset, maksut).

Opiskelijan  henkilötunnusta tai    muita tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, vaan  käytetään ainoastaan  opetuksen järjestämisestä aiheutuviin  toimenpiteisiin ja    opiskelijarekisterin lainmukaiseen ylläpitoon.  Oulun taidekoulun   opiskelijoita koskevat tiedot on rekisteröity  Hellewi-järjestelmän  henkilötietorekisteriin. Järjestelmän  tietosuojaseloste on nähtävillä   Oulun taidekoulun www-sivuilla tästä  linkistä.

Lisätietoja Oulun kaupungin tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit lukea tästä linkistä.