Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenteri

Languages Sök
Suomeksi In English

1.Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig.

2. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

3. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

4. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

5. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 

Aktuellt

 • Online registration is not available

  Ensiapukurssi EA 1 (16 t)

  Lärare: SPR:n kouluttajat
  Termin: 1.1.2020 - 31.12.2022
  Antal platser: 0 Anmälda: 0 På reservplats: 0
 • Varhaiskasvatus

  Tukiviittomia varhaiskasvatuksen henkilöstölle, ryhmä 1

  Lärare: Minna Rossi-Salow
  Plats: Oulun kaupunginkirjasto
  Termin: 10.11.2021 - 13.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 27.8.2021 15.00
  Anmälningstiden slutar: 5.11.2021 16.00
  Antal platser: 16 Anmälda: 16 På reservplats: 0
 • Varhaiskasvatus

  Tukiviittomia varhaiskasvatuksen henkilöstölle , ryhmä 2

  Lärare: Minna Rossi-Salow
  Plats: Kaupunginkirjasto
  Termin: 10.11.2021 - 13.4.2022
  Anmälningstiden börjar: 30.9.2021 13.30
  Anmälningstiden slutar: 15.11.2021 17.00
  Antal platser: 16 Anmälda: 13 Lediga platser: 3
 • Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä- Pienten kielireppu

  Lärare: Sirpa Tenhu
  Plats: Teams etäkoulutus
  Termin: 31.1.2022 - 31.1.2022
  Anmälningstiden börjar: 27.12.2021 10.20
  Anmälningstiden slutar: 26.1.2022 11.00
  Antal platser: 200 Anmälda: 77 Lediga platser: 123
 • Varhaiskasvatuksen työntekijät:

  Rentoutuksesta apua lasten kanssa työskentelyyn

  Plats: Koulutuspidetään etäyhteydellä
  Termin: 8.2.2022 - 8.2.2022
  Anmälningstiden börjar: 31.3.2021 0.00
  Anmälningstiden slutar: 4.2.2022 15.00
  Antal platser: 25 Anmälda: 25 På reservplats: 2
 • Laaja-alaisten hyvinvointitaitojen ja positiivisen pedagogiikan koulutus - Onnellisuustaidot

  Plats: Jäälin koulu
  Termin: 14.3.2022 - 14.3.2022
  Anmälningstiden börjar: 25.9.2020 14.00
  Anmälningstiden slutar: 4.3.2022 0.00
  Antal platser: 20 Anmälda: 8 Lediga platser: 12